8 เมษายน 2562 3 จังหวัดภาคเหนือค่าฝุ่นแดงโร่ แม่ฮ่องสอนที่ 1 ไฟป่าโผล่อีกหลายพื้นที่

ที่มา: https://www.naewna.com/local/406684

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นหมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น.ว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงหลายพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวันที่ 6 เมษายน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง- มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 3 พื้นที่หมายถึงระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีส้ม 8 พื้นที่หมายถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสีเหลือง 3 พื้นที่คือ คุณภาพอากาศปานกลาง ทั้งนี้ การวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 47 -123 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ( มคก. /ลบ.ม. ) เกินมาตรฐานที่ 50 มคก./ลบ.ม. ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงวัดได้ 61-155 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.

3 จังหวัดฝุ่นแดงโร่แม่ฮ่องสอนที่1

ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในพื้นที่ต่อไปนี้ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 81 มคก./ลบ.ม. ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 118 มคก./ลบ.ม. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องตรวจวัดมีปัญหา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 86 มคก./ลบ.ม. ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องตรวจวัดมีปัญหาตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 92 มคก./ลบ.ม. ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 68 มคก./ลบ.ม. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 47 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 47 มคก./ลบ.ม. ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 52 มคก./ลบ.ม. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 68 มคก./ลบ.ม. ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 123 มคก./ลบ.ม. ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 47 มคก./ลบ.ม. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 73 มคก./ลบ.ม. ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ เครื่องตรวจวัดมีปัญหา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา 57มคก./ลบ.ม. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 66 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ คพ.ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5

เชียงรายไฟป่าโผล่ส่งฮ.สกัด                                                                              

อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่จะดีขึ้นกว่าเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา แต่หลายจังหวัดยังเกิดจุดความร้อน ไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามสกัดไฟไม่ให้ลุกลามออกไปก็ตาม ช่วงค่ำวันที่ 6 เมษายนเกิดไฟป่าหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งใกล้เคียงจุดเดิมคือบนเทือกเขาดอยปูไข่เขตติดต่อตำบลแม่ยาว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าระดมกำลังเข้าสกัดไฟต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ห่างไกล การดับไฟจึงทำได้ยาก จึงประสานกองบินที่ 41 กรมการบิน ศูนย์การบินทหารบก มณฑลทหารบกที่ 37 และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จังหวัดเชียงรายนำเฮลิคอปเตอร์ MI –17 ลำเลียงน้ำ 3,500 ลิตร จากสิงห์ปาร์คเชียงราย อ.เมืองเชียงราย เข้าดับไฟตลอดทั้งวันที่ผ่านมามาแล้ว หลังเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตมากกว่า 8 จุด

ไฟป่าจากลาว-เมียนมาลามซ้ำ

ในอำเภอเทิง นายอำเภอเทิง ระดมเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเขตชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านตำบตับเต่า หลังพบฮอตสปอตขึ้นถึง 3 จุด โดยเฉพาะที่หมู่บ้านขุนต้า หมู่ 11 ตำบลตับเต่า ที่ไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างจนต้องเสริมกำลังและทำแนวกันไฟ เนื่องจากอาจลุกลามเข้าสู่อำเภอขุนตาล ที่อยู่ข้างเคียง ขณะที่กลางดึกที่ผ่านมาเกิดไฟไฟม้เทือกเขาชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่รอยต่อ 3 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านห้วยส้าน หมู่ 8 หมู่บ้านห้วยโย หมู่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และหมู่บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไฟยังคงลุกไหม้เป็นแนวยาวตามสันเขา เห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืน และเนื่องจากพื้นที่มีความลาดชัน มีระยะทางไกลเข้าถึงลำบาก การดับไฟจึงทำได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามมีการจัดเวรยามเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง มีรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังมีความเสี่ยงเกิดไฟป่าลุกไหม้ตามเทือกเขาต่างๆทั่วไป โดยเฉพาะตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน ตำบลแม่เปา ตำบลแม่ต๋ำ และตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย ตำบลท่าก๊อ ตำบลวาวี ตำบลแม่พริก ตำบลป่าแดด ตำบลแม่สรวย และตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว และในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจและบริเวณใกล้เคียงเขตอำเภอเวียงป่าเป้า ชายแดนอำเภอแม่สาย โดยไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเขา ป่าละเมาะ และพื้นที่สูงชันที่เข้าถึงได้ยากเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมคนทำผิดรูปแบบต่างๆ เช่น หาของป่า ล่าสัตว์ มีปืนที่ใช้ล่าสัตว์ผิดกฎหมาย บางรายมียาเสพติดประเภทยาบ้าติดตัว ได้หลายรายแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นผู้ลักลอบจุดไฟเผาหรือไม่

ส่งฮ.ดับไฟป่าแม่สะเรียงลด

ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฮลิคอปเตอร์ เบลล์ 212 จากกองกำลังผาเมือง ช่วยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ หลังแม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าเดินทาง ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฮลิคอปเตอร์ เบลล์จัดส่งน้ำดับไฟ 8 เที่ยวบินปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร ในพื้นที่เข้าถึงยาก เป็นเขาสูงชัน ส่งผลให้จุดความร้อนวันนี้ลดลงอย่างมากเป็นที่น่าพอใจ จาก 128 จุด เหลือเพียง 35 จุด ซึ่งขั้นตอนต่อไปเป็นภารกิจของชุดดับไฟป่าภาคพื้นที่ดิน 9 ชุดที่ส่งกำลังเข้าไปดับไฟถาวร และทำแนวเพื่อไม่ให้ไฟป่าได้ลุกลามอีก

น่านอากาศแย่ลงฮอตสปอร์ตเพิ่ม

ที่จังหวัดน่าน หลังเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเข้มงวดสกัดไฟป่าลดฝุ่นหมอกควัน จนลดจุดความร้อนลงได้ระดับหนึ่ง ปรากฏว่าวันเดียวกันนี้ตรวจพบจุดความร้อนกลับมาเพิ่มอีกครั้ง 18 จุด กระจายใน 7 อำเภอ สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่ายังไม่ดีขึ้น ค่ามลพิษกลับมาอยู่ในระดับสีส้มและสีแดงอีกครั้ง เนื่องจากยังพบการเผาป่าในเขตอนุรักษ์และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟเพื่อลดกลุ่มควัน ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดอากาศ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วัดค่าฝุ่น PM 10 ได้ 99 มคก./ลบ.ม. ส่วน PM 2.5 อยู่ที่ 71 มคก./ลบ.ม.

นายกฯเกาะติดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือต่อเนื่อง สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น แต่ยังคงมีผลกระทบอยู่ 3 จังหวัดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่น ไฟป่า และหมอกควันในภาคเหนืออย่างใกล้ชิด และได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พบว่าจุดความร้อนหรือ Hotspot โดยรวมวันนี้ลดลงจากวันที่ 2 เมษายนมากจาก 1,969 จุด เหลือ 375 จุดใน 9 จังหวัด แต่บางพื้นที่จุด Hotspot มีขึ้นมีลงตามสภาพอากาศและภูมิประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งปฏิบัติการอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งนี้ นายกฯยังได้ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย พร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง